LADDA UPP FIL Skriv ut sida Webbplatsöversikt
Header photo

Website: Under construction

Vi kommer inom kort att lansera en helt ny webbplats men ny och uppdaterad information. We will soon launch a brand new website with new and updated information.
 

 

REFERENSER

MiljÖ

Vi tänker på miljön och gör vårt bästa för att ta hänsyn till den i allt vi gör. Det handlar om att hushålla med jordens resurser, både för vår egen skull och för kommande generationer. Därför är vi mycket glada över vår förmåga att uppfylla kundernas och myndigheternas efterfrågan på produkter som belastar miljön minimalt.

Alla gör en insats

De viktigaste insatserna i miljöarbetet sker inte på direktionsnivå. Därför utbildar vi vår personal och låter alla medarbetare bidra i arbetet med att utveckla nya arbetsmetoder som garanterar att vi hela tiden minskar vår belastning på miljön så mycket som möjligt.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan genomföra ditt uppdrag miljövänligt

affärsidé©

Vi utvecklar och marknadsför förpackningar i solidkartong.
Våra produkter ska tillföra kunderna större värde än kostnaderna – och samtidigt ha minimal miljöpåverkan.

MÅL

Kafab ska erbjuda högsta kvalitet, från grafisk utveckling till färdig produktionsprocess.

vision

Vår vision är att skapa mervärde för våra kunder i allt vi gör.
Genom att erbjuda en totallösning stärker vi vår position som samarbetspartner.

 

Mediegruppen