LADDA UPP FIL Skriv ut sida Webbplatsöversikt
Header photo

Website: Under construction

Vi kommer inom kort att lansera en helt ny webbplats men ny och uppdaterad information. We will soon launch a brand new website with new and updated information.
 

 

REFERENSER

Verksamhetspolicy

Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalité på utsatt leveransdatum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta verksamhetsmål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

Vi skapar ständiga förbättringar genom tydliga och mätbara verksamhetsmål, inom såväl kvalitet som inre och yttre miljö. Vi uppfyller all gällande lagstiftning men vår strävan är att ligga steget före och ha högre ambitioner än så. Användningen av energi och material ska alltid vara effektiv och restprodukter ska särskiljas och omhändertas.

För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitets-, miljö och arbetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvalitet, miljö och arbetsmiljö på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

affärsidé©

Vi utvecklar och marknadsför förpackningar i solidkartong.
Våra produkter ska tillföra kunderna större värde än kostnaderna – och samtidigt ha minimal miljöpåverkan.

MÅL

Kafab ska erbjuda högsta kvalitet, från grafisk utveckling till färdig produktionsprocess.

vision

Vår vision är att skapa mervärde för våra kunder i allt vi gör.
Genom att erbjuda en totallösning stärker vi vår position som samarbetspartner.

 

Mediegruppen